– Vi har stött på en hel del sågspån i fickor och fördjupningar. Sågspån är ett elände att slå ner träspont i, säger Hans Noack, biträdande beställarombud för miljöprojektet.

Saneringen av ån är en del av det fleråriga Miljöprojekt Gusum, som har en budget på cirka 80 miljoner kronor och som betecknas som ett av de större i länet.

Det nu aktuella arbetet innebär bland annat att träspont slås ner i mitten av ån. Därefter torrläggs den andra halvan varifrån man gräver bort bottensediment. De giftigaste föroreningarna skickas till Sakab i Kumla medan det andra adresseras till Toverum i Valdemarsvik.

Det är metalliska föroreningar från den tidigare verksamheten inom Gusums bruk som avlägsnas och den totala saneringssträckan omfattar 550 meter.

– Men det finns ytterligare föroreningar i angränsande område. Den marken ingår dock inte i projektet och är dessutom privat. Därför bygger vi en barriär mot dessa föroreningar, för att de inte ska tränga ut i ån, säger Hans Noack.

Under det nuvarande arbetet tas det prover i stor omfattning. Det handlar om mark- och lerprover, men också prover på grundvatten och grumling.

Arbetet med å-saneringen började för över ett år sedan och beräknas vara färdigställt i juni.

Förutom renare vatten blir det också en större vattenspegel. Man hoppas också på en rikare djur- och växtvärld.

– En av saneringsansvariga upptäckte abborre, gädda och lake i en pumpgrop. Det ser hoppfullt ut, säger Noack.