Anledningen till att området nu undersöks är att det grytsbaserade bolaget Orrens Hamn AB ska etablera en verksamhet inom platsen för en sågverksproduktion som var aktuell under åren 1928-1991.

Vad man inledningsvis har att gå på är att det förekom doppning av virke under fem år, under senare delen av 1970-talet. Processen skulle förhindra blånad och mögel av virket vid lagring.

Inom sågverket processades runt 600 kubikmeter virke per år.

Markprover kommer nu att genomföras och analyseras med fokus på klofenoler och metaller. Dessutom ska man genomföra dioxinprover genom samlingsprover från platsen vid doppningskaret samt vid virkeslagret. Men även analys av grundvattnet kommer att göras med inriktning mot klorfenoler och metaller.

Enligt uppgift var det vanligt förekommande att metaller som koppar, zink, krom och arsenik ingick i impregneringsmedel under hela 1900-talet. Uppgifter tyder på att sådana medel inte har hanterats inom sågen i Fredriksnäs.