Parterna summerade i veckan den gångna vintern och erfarenheterna av snöovädret. På det stora hela fungerade det mesta. Inga skolor tvingades stänga, snöröjningen sköttes och omsorgen/hemtjänsten hade kontroll på den äldre befolkningen som vårdpersonalen höll regelbunden kontakt med. Eon har haft stor nytt av lagarbetet med räddningstjänsterna, till exempel vid insatser med bandvagnar, en samverkan som nu fortsätter.

– Hade vi inte byggt om nätet och satsat på investeringar som vi gjorde hade ovädret inneburit att stora delar av Valdemarsviks kommun hade varit utan ström under minst en vecka. Vi pratar om konsekvenser liknande stormarna Gudrun och Pär i början av 2000-talet, säger Björn Persson, regionchef på Eon.

Han pratar om bekymret med ”blanka” luftledningar, oisolerade ledningar känsliga för kortslutningar.

Artikelbild

| Den snörika vintern gjorde terrängen svårforcerad.

– Varje träd eller gren som lägger sig på en ledning orsakar direkt en kortslutning. Det innebär att skydden reagerar i stationerna, hela ledningen slås ut vilket drabbar alla kunder utmed kraftledningen. Det tog drygt en vecka att med helikopter och gripklo få bort 350-400 träd som föll eller riskerade att falla på ledningarna. Eon fortsätter att vädersäkra elnätet och luftisolera ledningarna. Tre-fyra projekt pågår och lika många återstår fram till 2023.

Valdemarsvik drabbades hårt av snöovädret i februari. På flera håll i kommunen uppges det ha snöat drygt 60 centimeter på tolv timmar. Ett par dygn senare uppmättes närmare 80 centimeter snö på vissa ställen. Hos kommunen ställer de så kallade snökanonerna till besvär för framkomligheten.

– Framför allt för kustkommunerna Valdemarsvik och Västervik verkade påslaget vara mer rejält än för andra, säger Monika Hallberg, kommunchef i Valdemarsvik.

Hon, Ulf Lago (förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Götaland) och Roger Landelius (brandingenjör i Västervik) är överens – beredskapsläget fungerade.

Artikelbild

| Faller trädet en halvmeter till rivs ledningen ner och det blir strömlöst.

– Här handlar det också om att var och en har en beredskap att klara ett strömavbrott med mat, radio, stearinljus och vatten under minst 72 timmar. I maj gick det ut en stor informationskampanj till alla hushåll om krisen eller kriget kommer. Den informationen borde alla ta del av, säger Ulf Lago.

Andra positiva rapporter tar upp den goda grannsamverkan på landsbygden. Beröm får även snabbheten att komma ut med bandvagnar till behövande.