– Kommunen tog beslutet i maj, men först i september fick de första kontaktpersonerna kännedom om att de inte längre hade kvar sitt uppdrag, säger Anita Holm-Blomquist, som sitter i kommunens handikappråd.

Vi träffar henne tillsammans med Chatarina Dahlén, god man och mamma till en dotter med utvecklingsstörning, Hans Andersson, god man och Barbro Svensson, som sitter i handikapprådet och också är mamma till en person med utvecklingsstörning.

Den yngsta av de här sju är 39 år, de övriga mellan 60 och 80 år. Flera av dem har haft samma kontaktperson i 25 år eller mer. De bor samtliga i gruppboende.

– När vi fick beskedet var beslutet redan fattat. Kommunen ska informera handikapprådet enligt reglemente, så att vi får lämna våra synpunkter, säger Barbro Svensson.

Informationen de fått är minimal och har ofta kommit via omvägar, men det de fått veta är att det är gruppboendenas personal som ska ta över kontaktpersonernas uppgifter.

Men enligt FUB kan inte personal vara kontaktperson utanför hemmet och i socialstyrelsens riktlinjer står att kontaktpersonen ska vara en vän och medmänniska som kan planera och utöva fritidsaktiviteter med personen ifråga.

Enligt socialstyrelsen kan inte heller tidsbestämda gynnande beslut ändras eller återkallas, det är en grundläggande förvaltningsrättslig princip.

Ilskan och bitterheten bland de fyra vi träffar är stor.

De pekar på fel i hanteringen när det gäller kommunikation, dokumentation och sekretess. Beslut har kommit i fel namn och beslut har gått till fel adress.

Det här pekade de på vid ett möte med kommunen för att få dem att häva beslutet, men utan resultat.

De säger sig också ha fått veta att de kunde ha överklagat beslutet och då sannolikt fått rätt.

– Men varför genomför man ett beslut, när man vet att det är fel undrar de.

De är kritiska till hur nonchalant och känslolöst kommunens tjänstemän behandlar människor med utvecklingsstörning, människor som inte kan tala för sig.

Nu har gode männen fått rådet att göra en ny ansökan om kontaktperson.

När handikapprådet skrev till 28 av kommunens politiker fick de fem svar.

– Behovet av en kontaktperson minskar inte med åldern, tvärtom, säger Hans Andersson.

Vi har sökt Marie Schmid, sektorchef för stöd och omsorg i Valdemarsviks kommun, men hon satt i möte under måndagen och kunde inte nås.