– Det är lite oroligt förstås, men samtidigt är inte påbörjade besparingar inräknade i summan, säger Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Här har skolan kommit längst eftersom barn- och utbildningsutskottet fick uppdraget redan när vi tog budgeten. Det känns som att vi inom politiken var överens på kommunstyrelsesammanträdet i måndags vad som måste göras. Alla förstår att det krävs åtgärder som givetvis ingen är glad för att utföra. Men det är tjänsterna som gör de stora pengarna när kommunen ska spara, säger han.

Förslaget bygger på att minska antalet tjänster både inom för- och grundskolan.

Artikelbild

| Pengarna kommer framför allt att satsas på skolan.

– Dagens kostym är för stor. Nu tror jag kanske inte att vi behöver säga upp så många, men verksamheten måste anpassas efter pengarna vi har. När inflödet av flyktingbarn och nya svenskar minskar behöver vi inte lika många visstidsanställda studiehandledare vars lön tidigare betalades med riktade statsbidrag och som inte förlängs, utvecklar Ted Starkås.

Han förklarar att budskapet om kommande besparingar och återhållsamhet berör samtliga medarbetare och kommunala verksamheter.

– Bra idéer från ”golvet” vill vi ta med oss uppåt i organisationen. Det ger signaler att det går att vara med och påverka vad som faktiskt händer utan att försämra verksamheten istället för att vi politiker beslutar oss för att ”hyvla” lite här och där. Men ibland räcker det inte med att bara effektivisera och då är det tyvärr neddragningar som gäller.

Förutom skolan blir det besparingar inom samhällsbyggnad och kultur samt stöd och omsorg.

– I första hand vill vi veta varför man har överskridande resultat. Hittills är vi inte nöjda med förklaringarna som vi har fått om vinterväghållning och höga elkostnader. Idag tillkommer en jourkostnad på stående maskiner som jag inte har sett förut och jag vill inte att kostnaderna skenar. Varje krona ses över, säger Ted Starkås.

Kommunalrådet Jenny Elander Ek (C) är inne på samma linje.

– Det är tufft att gå från en oppositionsroll till att dra igång ett så pass omfattande arbete som vi gör nu vad gäller kommunens ekonomi. Men det är ett nödvändigt arbete där de kommunala verksamheterna ska anpassas efter intäkterna vi har. Målet är en modern och effektiv förvaltning. I det pågående arbetet har skolan än så länge fått det tuffaste uppdraget och jag har stor respekt för det arbete som alla medarbetare nu gör.