– Den här veckan besöker vi Vammarskolan och i början av mars återkommer vi för att träffa förvaltningsledningen och skolpolitiker, säger Rut Hård af Segerstad vid Skolinspektionen, som är ansvarig för myndighetens tillsyn i Valdemarsviks kommun.

I denna tillsyn ingår även Tryserums friskola som besöks framöver. Där studerar elever på låg- och mellanstadiet och där finns även förskola och förskoleklass. Friskolan har funnits sedan 1994.

– Senaste tillsynen i Valdemarsvik gjordes hösten 2014, berättar hon.

Vid inspektionen intervjuas rektorer, lärare och elever. Frågor som tas upp gäller bland annat bedömning vid betygsättning, hur det står till med kvalitetsarbetet och tryggheten i skolorna. Skolinspektörerna intervjuar även företrädare för elevhälsovården.

– Om vi ser att det finns områden där det behöver vidtas åtgärder så talar vi om det i beslutet, och det händer då att vi gör återbesök, berättar Rut Hård af Segerstad.

Tillsynen i Valdemarsvik beräknas vara klar till våren, och eventuell uppföljning kan ske under hösten.