Valdemarsvik samordnar projektet som inleddes i maj månad och avslutas i mars 2020. Målet är dels en renare skärgård, dels att skapa kunskap och förståelse för den känsliga marina miljön.

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner har i en gemensam ansökan till Naturvårdsverket ansökt om pengar för att städa stränder. Liknande projekt har genomförts framgångsrikt på Västkusten och i Västervik där en digital strandstädarkarta underlättar arbetet.

– Vi har fått möjlighet att använda Västerviks databas även för vår digitala strandstädarkarta. På strandstädarkartan kan den som städar markera vilket område som är städat, vilket område som behöver städas och den plats där det finns ihopsamlat skräp som är klart att hämtas, uppger Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare i de östgötska kustkommunerna, i ett pressmeddelande.

Städarbetet i skärgården är tänkt att utföras med hjälp av frivilliga och personal i kommunernas arbetsmarknadsenheter samt JK-enheten i Valdemarsvik. Projektet finansierar deras arbetsinsatser, men även inköp av sopsäckar och annan utrustning samt extra hämtning av skräp.

– Insamlat skräp samlas vid befintliga sopmajor i skärgården, där hämtningen hanteras av entreprenörer. Avfallet kommer därefter att hanteras av respektive kommuns återvinningscentral. förklarar Carl Hamilton.

Therese Eklöf, ansvarig för näringsliv och turism, Söderköping:

– Signalerna vi får från markägare visar att problemet med nedskräpning kvarstår. Den stora majoriteten vet hur man beter sig i skärgården, men inte alla. Jag hoppas att projektet blir startskottet för att fler tar med sig sitt eget skräp.