Så här års är det oroligt i markerna. Klövdjur stöter bort fjolårets ungar och råbockarna söker nya revir. Förändringarna får effekter på viltolycksstatistiken för älg, hjort och rådjur. Särskilt i öppna marker med E4 eller E22 som närmaste granne. De senaste sex veckorna har 15 viltolyckor anmälts på E22 (Valdemarsvik/Söderköping) fördelade på 13 rådjur, en älg och en hjort.

Sören Kjellgren, eftersöksjägare och samordnare, Nationella Viltolycksrådet:

– Att djuren ibland hittar ut på körbanan beror inte alltid på att det är hål i stängslet. De söker sig ut vid på- och avfarter. Till exempel vid Fängebo-avfarten och i området Hälla/Fröberga på E22. Bara under den gångna helgen blev tre rådjur påkörda där. Djuren följer staketet och så plötsligt är de ute på vägen och hittar inte tillbaka.

Artikelbild

| Ekodukten vid Sandsjöbacka (E20) hjälper och skyddar djuren att ta sig över vägen. Lösningen går hem hos Nationella Viltolycksrådet.

Sören Kjellgren berättar om stressade rådjur som springer och river sig fördärvade mot metallstaketet i ivern att komma ut på säker mark.

– I praktiken går det varken att dela på markerna eller stänga in djur som söker sig vidare. Vi i rådet vet att det diskuteras säkra över- och undergångar vid kända stråk. Satsningarna är förenade med lång planering och stora kostnader, men jag är för dem.

Han berättar att lokalavdelningen av Nationella Viltolycksrådet i våras säkrade några avfarter vilket direkt fick effekt på statistiken.

– När den nya förbifarten på E22 utanför Söderköping byggs hoppas jag att dessa tankar finns med i planeringen. Ta bara Gata utanför Söderköping som ett exempel och alla viltkollisioner där viltstängslet tar slut i svackan. På årsbasis har vi cirka 10-15 viltkollisioner vid Gata. Bara att få upp skyltar som talar om att viltstängslet upphör och några bilister sänker farten skulle vara mycket värt.

Artikelbild

| Ett klassiskt viltstängsel.

Enligt Trafikverket finns mer än 800 mil viltstängsel längs det allmänna vägnätet och cirka 140 mil stängsel som följer järnvägen i Sverige. Förutom stängslet räknar Trafikverket in passager, grindar och uthopp som bildar ett stängselsystem. Syftet är inte bara att förhindra olyckor utan underlätta för djur att passera över väg och järnväg. Kombinationen av viltstängsel, anpassad hastighet och avstånd till framförvarande fordon minskar risken för viltolyckor. Myndigheten ansvarar för underhåll, kontinuerliga besiktningar och lagning av stängsel.

Joanna Ljunggren, presskommunikatör, Trafikverket.

Artikelbild

| Sören Kjellgren, eftersöksjägare och samordnare, Nationella Viltolycksrådet, kontrollerar ett viltstängsel utanför Ringarum.

– Viltskyltar är absolut ett hjälpmedel för att påminna bilister om riskerna, men man ska inte glömma att det kan vara risk att möta vilt på vägen även där det inte är skyltat.