Primärt handlar det om att öka inlärningsförmågan med hjälp av fysisk aktivitet. Därav namnet pulsträning. Nu tre år efteråt kan man konstatera att så är fallet.

– Vår pulsklass, 9 A, som har bestått av närmare 20 elever är den enda klassen där alla har gått ut med betyg i samtliga ämnen, säger Mats Nahlbom.

Vammarskolans pulsprojekt har minst sagt spridit ringar på vattnet. tv-team, tidningar representanter för ett 30-tal skolor, landsting med flera har gjort studiebesök på skolan för att ta till sig ett för Sverige unikt projekt, som har letts av lärarna Mats Nahlbom, Mike Andersson, Daniel Hermansson och Daniel Kristoffersson. De två sistnämnda har dock lämnat skolan för att utveckla projekt i Norrköping, respektive Finspång.

Artikelbild

| Började. Det var hösten 2012 som pulsprojektet drog igång i Vammarskolan. Här syns några av eleverna som ökar sin puls med rephoppning.

Mike Andersson berättar att projektet har gått ut på att eleverna ska vara fysiskt aktiv i 20 minuter tre gånger i veckan, utöver den reguljära idrottsundervisningen.

– Under träningen ska man lägst ligga på en pulsfrekvens som ligger på 65 procent av maxpuls. Eleverna har pulssändare på sig som sänder signaler till en ipad, för vidarebefordran till en väggskärm där man ser samtliga elevers puls i realtid. Efter träningen öppnas bildligt talat ett fönster. Inlärningen går lättare och därför har vi ”pulsat” före de teoretiska lektionerna, säger Mike Andersson.

Allting drog igång i sjuan. Slumpvis valda elever införlivades i projektet med föräldrars goda minne. Två av eleverna var Matilda Johansson och Alva Rolandsson.

– Det var skönt. Man kände sig betydligt piggare i skolan och hade lättare att följa lektionerna. Jag har godkänt i alla ämnen, säger Matilda, som oftast höjde sin puls genom styrketräning.

Hennes kompis Alva valde badminton.

– Träningen kändes bra och den gjorde att jag blev mer pigg, säger hon.

Pulsträningen syresätter hjärnan, som långsiktigt bygger fler hjärnceller och ökar signalsubstanserna.

– I Sverige satsar vi mycket på pedagogik, oftast på gammal forskning och har svårt att anamma nya impulser. Dessutom är Sverige ett av de länder som har minst idrott i skolan. Att idrott är betydelsefullt slår forskare både inom Karolinska och Sahlgrenska fast. Så det här med pulsträning är inget hokus pokus på något sätt, säger Mats Nahlbom.

Mike Andersson konstaterar efter de här åren att ”pulsklassen” har den högsta närvaron av alla klasser vilket också borgar för ett bra resultat.

– Somliga har börjat äta frukost, börjat träna själva och blivit piggare.

Men de båda lärarna hänvisar också till att en del elever också har börjat lägga sig tidigare och fått bättre sömn.

Men trots det positiva utfallet, så känner teamet att de inte har fått något helhjärtat stöd. Och när vi träffar två av dem så vet de inget om fortsättningen.

– Avsikten var att det skulle byggas ut till andra klasser, men så blir det uppenbarligen inte, trots att flera skolor i landet har anammat vårt projekt, säger Mats Nahlbom, som under tisdagen, tillsammans med övriga tre projektansvariga stack till Sollentuna, för att föreläsa om pulsprojektet. Och fler föreläsningar väntar.

– Jämtlands län har hört av sig och vill att vi kommer och föreläser för politiker och skolpersonal. Dessutom har riksdagspolitiker hört av sig.

Men från skolledningens sida finns planer på att projektet ska fortsätta. Jens Karlsson, chef för sektor barn och utbildning uttrycker sig så här om framtiden:

– Utgångspunkten är att det ska fortsätta inom Vammarskolans högstadium från och med höstterminen. Men själva detaljerna kring den frågan svarar skolans rektor för.