– Personalen är stressad och arbetsgivaren söker effektivitet. Här kan teknik och utveckling underlätta på jobbet. För det finns knutar att lösa. Till exempel att hemtjänsten inte får läsa sjukvårdens journaler och tvärtom. Krånglet ställer förstås till problem, säger Anna Nilsson, oppositionsråd.

Moderaterna står fast vid ett lokalt tiggeriförbud. Dels för att förhindra att människor utnyttjas. Dels på grund av att tiggeri inte är lämpligt att leva av.

Anna Nilsson:

– Tiggeri upplevs som obehagligt av många. En del gör sina ärenden så tidigt som möjligt för att undvika att träffa dem. Det känns som om Sverige har passerat det här stadiet i vår utveckling. Att människor kommer hit, lever dåligt men ändå har det bättre än i ett annat EU-land är inte acceptabelt.

Per Hollertz slår fast att moderaterna avser att behålla äldreboendena i Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt.

– Visionen är att hela Valdemarsvik ska leva, det blir ett symbolvärde och en trygghet för bygden att kommunen har äldreboenden på småorterna. Det betyder mycket för ortsborna – oavsett ålder – att veta att det finns personal på plats 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan.

Anhörigstödet är högprioriterat. Moderaterna vill även att hemtjänsten i Valdemarsvik ges högre status genom att delas upp i personlig omvårdnad och hushållssysslor.

Däremot säger Moderaterna nej till ett så kallat medborgarkontor i Funkishuset. Dyrt, onödigt och oekonomiskt är partiets hållning i frågan.

– Vi undrar förstås över hur stort trycket är på att få information under till exempel oktober till april?. Grundidén med medborgarservice är bra, men det kan ske på ett betydligt enklare sätt, säger Hollertz. Moderaterna menar att bygg- och ritningsfrågor bäst besvaras av en bygglovshandläggare.

Anna Nilsson:

– Här är den enskilde tjänstemannen på Strömsvik kunnigast. Den nya personalen på medborgarkontoret ska inledningsvis utbildas i tre månader.

Yvonne Janhäger:

– Tjejerna i receptionen är jätteduktiga och snabba. De borde klara av att slussa den här typen av samtal rätt från början. Kostymen på den planerade medborgarkontoret är alldeles för stor och dyr för att svara på frågor och lämna ut aktuella blanketter. Pengarna kan användas på ett bättre sätt.

En satsning och restaurering av badhuset i Gusum är också efterlängtad, en fritidsanläggning till glädje för Valdemarsviksbor i alla åldrar, hävdar partiet.