Det var efter att en boende på orten larmat om vargen som personal från länsstyrelsen undersökt spår och spillning i området under tisdagen.

– Den har inte gjort några revirmarkeringar, utan det här är en kringstrykande eller vandrande varg. Den har alltså inte försökt att etablera sig utan verkar vara på genomresa, säger viltspåraren Roger Drage.

Väderförhållandena försvårade spårarbetet något, men att det rört sig om en varg är så gott som säkerställt – ett efterlämnat älgkadaver styrker den tesen.

Vargen har rört sig västerut och spåren bedöms vara tre till fyra dagar gamla. Troligen finns den inte längre i området.

– Efter att ha ätit sig mätt på älgen tyckte den väl att det var dags att dra sig vidare, tror Roger Drage.

Kommer ni att följa upp det här ytterligare?

– Vi kommer inte att hänga vargen i hasorna. Men får vi in fler rapporter så kontrollerar vi dem med. Förhoppningsvis kommer den inte att ställa till några problem för någon med tamboskap eller liknande.

Länsstyrelsen gör regelbundet sina rovdjurobservationer tillgängliga för allmänheten på sin hemsida.