Erik Terneborn, polisens presstalesperson:

På länsväg 212 (Grytsvägen) och länsväg 739 (Tryserum) har det rapporterats om viltkollisioner mellan bilister och rådjur i veckan.

– Det verkar vara mycket vilt i rörelse i markerna. De allra flesta krockar sker under tidiga mornar och sena kvällar. Här gäller det att lätta på gasen, hålla lite koll och köra försiktigt. Även om det handlar om 70-sträckor är det svårt att hinna bromsa. Plötsligt hoppar bara djuret fram på vägen!

NT:s kartläggning i höstas visade på ett 40-tal inskrivna ärenden från 1 september till 1 december där bilförare krockat med älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. I topp med elva anmälningar hamnade Tryserum. Sju viltkollisioner vardera noterades för Grytsvägen och vägnätet runt Ringarum och Gusum.