Kommunchefen Monika Hallberg redogjorde för kommunens uppdrag, underskottet på närmare 18 miljoner kronor och synen på framtiden.

– Vi har stora utmaningar framför oss när kostnaderna tenderar att öka och intäkterna minskar. Idag försöker vi göra generella besparingar på tre procent och genomlyser samtliga verksamheter. Vi vänder sedan i våras på varenda sten för att se över kostnaderna.

Nedgången på intäktssidan förklaras i första hand med minskade statsbidrag och lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket.

Artikelbild

| Bankchefen Håkan Eriksson berättar om vikten av goda relationer.

Är du orolig?

– Nej, men vi har utmaningar, står inför ett förändringsarbete som påverkar oss alla där samtliga verksamheter berörs. Samtidigt skapas det ett engagemang inom kommunen och vi kommer att hitta nya lösningar för att komma vidare, utvecklar Monika Hallberg.

Håkan Eriksson, vd Valdemarsviks Sparbank, berättade om sparbanksidén och vad som skiljer banken från affärsbankerna.

– Vårt enda mål, syfte, vision och mening är att försöka få bygdens besparingar och bygdens invånare att blomstra. Precis som för 115 år sedan och det är ett ganska skönt uppdrag. Det är lätt att bedriva sparbank, gör bara tvärt emot alla andra. Behåll kontanterna och öppna ytorna. Relationer är superviktiga. Vi vill känna våra kunder väl – stora som små – och att kunderna ska känna oss. Det är därför vi växer.

Artikelbild

| Roger Östling, Håkan Eriksson och Monika Hallberg lyssnar.

Det omfattande ombyggnadsarbete med de inbjudande kontorslokalerna och Sparbankstorget utanför har fått stor uppmärksamhet.

– Huset sjuder av liv och det är så vi vill ha det. Möten mellan människor har betydelse.

Näringslivsutvecklaren Malin Österström tog upp att Valdemarsviks kommun har fått ett lyft i den senaste sammanställningen av Svenskt Näringslivs enkätrapport. Det handlar om förbättringar på i stort sett varje punkt som tar upp företagsklimatet och kontakten med kommunen.

– Vi har gjort en utvecklingsresa från att ha legat ganska långt ned till att röra oss mot mitten bland landets kommuner. För mig är det en positiv utveckling, men vi alla har fortfarande en hel del att jobba med när det gäller frågorna som vi som kommun kan påverka, säger hon.

Malin Österström uppger att högst betyg får frågan om upplevd konkurrens från det offentliga. I botten: frågor om infrastruktur och upphandling.

– Satsningen är långsiktig och rymmer även service och attityder, att förvaltningen samarbetar med näringslivet men också att företagare jobbar ihop. För vår del är det jätteviktigt att vi får in åsikter och förslag från näringen för att vi ska förstå och göra rätt.