Fritidspolitikern var gäst då SPF Seniorerna Ankaret bjöd in till information när föreningen höll månadsmöte i Valdemarsviks församlingshem.

– Vi måste veta vad vi pratar om! Inom dagens äldreboende finns seniorboende, trygghetsboende och vårdboende. Jag vill förklara skillnaderna.

Han berättar att ett seniorboende har hyresgäster med hyreskontrakt och att boendet gör det lättare för rörelsehindrade med dörröppnare och hissar. Skillnaden mot ett trygghetsboende är marginell, men åldersgränsen kan vara högre. Här finns gemensamhetslokaler med bovärd och trygghetslarm. Ett vårdboende är ett boende med omvårdnadspersonal dygnet runt. Här finns också sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

– Jag förstår att små enheter gällande vårdboende placerade runt om i kommunen känns jättemysigt, problemet är att det blir för dyrt. Sedan får vi inte glömma bort arbetsmiljön. Samtliga våra boenden är gamla och i stort behov av uppgradering. Kommunens roll som arbetsgivare och att behålla och rekrytera personal är oerhört viktigt.

Siffror som Bertil Eklund presenterade (2016) visar att en boendeplats i Gryt är nästan dubbelt så dyr som motsvarande plats på Vammarhöjden i Valdemarsvik. I kronor räknat handlar det om cirka 52 000 kronor respektive 28 000 kronor i månadskostnad.

Kenneth Wallmark, sekreterare i Ankaret, saknade viktiga sifferuppgifter i kommunens boendeutredning inför kommande investeringar i äldreomsorgen.

– Var är uppgiften på kapitalkostnaden? Vi pratar om 300 miljoner kronor. Med fyra procents ränta blir det tolv miljoner kronor per år. Det nämns inte!

Politikerna i Valdemarsvik har ännu inte fattat några avgörande beslut om framtidens äldreboenden.