En hög placering visar att fastigheterna gör av med lite energi per invånare. 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla hus.

– Genom att se över helheten i en fastighets energisystem går det att minska energiförbrukningen med runt 40 procent. Om Sverige ska nå våra klimat- och miljöåtaganden måste vi utnyttja den här möjligheten att minska energiförbrukningen, säger Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy.

Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Valdemarsvik har en energianvändning på 15,2 MWh per invånare (2016). Det motsvarar mängden energi som krävs för att köra en vanlig personbil cirka 2 000 mil.

Peter Arvidsson, vd Ömangruppen:

– Skillnaderna mellan olika delar av landet beror delvis på olikheter i klimatet och vilken typ av näringsliv som finns där. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Här finns en outnyttjad potential att spara energi som är enorm.

Nynäshamn toppar indexet med lägst energianvändning i landet, 3,9 MWh per invånare. Nynäshamn har en tydlig strategi för energieffektivisering inom kommunens organisation och bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Högst energianvändning i Sverige har Malung-Sälen med 31,1 MWh per invånare. Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,6 MWh per invånare, en ökning med 400 kWh/invånare jämfört med föregående år.