Arbete Fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting har som mål att fler inom vård och omsorg ska arbeta heltid. Norrköping är en av de kommuner som har infört den så kallade heltidsnormen.

Men en enkätundersökning som omfattar 3 000 medarbetare inom vård och omsorg visar att många föredrar att arbeta deltid och att det inte finns något som arbetsgivaren kan göra för att få dem att arbeta heltid.

Det är lite nedslående, säger Anna van Alphen, HR-utvecklare på kommunen, till Norrköpings Tidningar.

Möjligheten att kunna kombinera familjeliv med arbete och att man inte orkar arbeta heltid var de främsta anledningarna som angavs till att man valt att arbeta deltid. Norrköpings kommun har som mål att antalet heltidsanställda inom vård och omsorg till år 2021 ska öka från nuvarande 58 procent till 80.