Det var under natten mellan onsdag och torsdag för en vecka sedan som en fårtacka upptäcktes vara svårt skadad.

– Man kallade dit en besiktningsman som tittade på tackans skador och det stod klart att det är ett rovdjur som har attackerat. Det troligaste är att det är en varg, men det skulle också kunna vara ett stort lodjur, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

I början av året rapporterades det om ett vargpar som verkade ha bildat revir i närheten av sjön Långbogen, mellan Hällestad och Borensberg. Den senaste gången någon tror sig ha sett varg i området var den sista augusti.

– Det är inte helt säkert att vargparet fortfarande befinner sig i området utan vi får avvakta spårsnön för att kunna se hur de rör sig. Men den här attacken har skett i samma område som man observerat dem och det troligaste är att det är någon utav dem, säger Mia Kjällander.

I området har det tidigare inte rapporterats om några vargattacker på jakthundar eller andra tamdjur.

– Det är nog så att det här vargparet inte är så intresserade av tamdjur. Det vanligaste är att en varg attackerar, och dödar, flera djur samtidigt och så har det inte varit denna gång. I det här fallet kan det säkert vara så att en av vargarna råkat gå förbi hägnet och attackerat tackan som kanske gått lite vid sidan av.

Mer än besiktningsmannens konstaterande av rovdjursattacken kommer man inte att göra för tillfället. Skulle fler tamdjur bli attackerad kan det dock bli aktuellt men en större utredning.