Det menar Lena Andersson som är ärendehandläggare på Hyresgästföreningen region Sydost.

– Situationen kanske gör att man drar sig för att ringa och anmäla störningsproblem, man kan till exempel vara rädd att stöta sig med hyresvärden, säger hon.

Mellan den 1 januari och 1 november 2018 kom 380 störningsärenden in till föreningen region Sydost, där Östergötlands, Kalmars, Jönköpings, Kronobergs, Blekinges och Gotlands län ingår.

Det är 33 färre än samma period 2017. Men antalet störningsärenden kan variera ganska ordentligt från år till år.

De vanligaste klagomålen som inkommer rör ljud från grannarna som man upplever som störande.

– Ibland rör det sig om sådant som faktiskt är rejält störande, andra gånger om sådant som man måste acceptera och stå ut med när man bor i hyreshus.

– Ljud som inte är onormala, barn som gråter och leker till exempel, är inte störning i juridisk mening.

Vad klagar folk på mest?

– Allt ifrån att man blir störd av att någon går hårt över golvet, duschar nattetid eller just barn som leker. Men vanligt liv måste man som sagt tåla.

– Sedan kan det också vara sådant som att någon har fest flera gånger i veckan och/eller att det ofta uppstår bråk, störningar av det allvarligare slaget.

Enligt hyreslagen har man som hyresgäst rätt att inte bli störd i sitt boende. Samtidigt har man också rätt att leva ett normalt liv och man ska till exempel både kunna ha barn som leker och jobba natt, poängterar Lena Andersson.

– Varje störningsfall blir därför en avvägning där man både tittar på om den aktuella störningen räknas som en störning i lagens mening och på om personen som orsakat störningen har gjort något fel.

Minskningen av antalet störningsärenden kan ha flera förklaringar. Utöver den nyss nämnda orsaken kan det också bero på att färre hyresgäster stör sina grannar, att färre upplever att de störs av sina grannar

eller att färre helt enkelt bemödar sig med att anmäla störningar.

Lena Andersson, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen, rekommenderar alla som blir störda att i första hand kontakta sin hyresvärd eller sin granne.

– När man bor i ett hus med många lägenheter kommer det naturligtvis alltid att förekomma störningar, men man ska absolut inte acceptera vad som helst, säger Lena Andersson.

År 2013 inkom 414 störningsärenden. År 2014: 478. År 2015: 398. År 2016: 441. År 2017: 413. Och år 2018: 380.