Västervik Den ekonomiska prognosen för socialnämnden har försämrats ytterligare något i den senaste uppföljningen. Redan tidigt på året lutade det åt ett minus på grund av några kostsamma fall inom individ- och familjeomsorgen. Efter årets tre första månader pekar prognosen på att nämnden kommer att göra ett minus på 7 miljoner kronor. Siffrorna har försämrats av en bostadsanpassning som blev kostsam.

Socialchefen Jörgen Olsson säger att det är en engångskostnad som inte oroar honom på sikt.

Totalt omsätter socialnämnden 885 miljoner kronor på ett år.