Ciardi som är en av partiets kandidater till EU-valet ska delta i ett lokalt partiarrangmang på lördag. Tillsammans med tjänstemannen Christer Hermansson ska man besöka Flatvarp och få en visning av hur området ser ut nio månader efter oljeutsläppet.

I ett pressmeddelande skriver Ciardi tillsammans med riksdagsmannen Anders Åkesson att det uppstod "onödigt stora skador i och med en vad vi uppfattar som otydlig ansvarsfördelning." De hänvisar till ett annat oljeutsläpp i Oskarshamn, som skedde ett år tidigare. Den gången drog Statens haverikommission slutsaten att berörda myndigheter och organisationer borde träffas för att säkerställa att det finns en samsyn kring roll- och ansvarsfördelningen vid sjöolyckor.

I fallet med Flatvarp är haverikommissionens arbete inte färdigt.

Artikelbild

| Erik Ciardi (C).

Centerpartisterna vill dock veta vad den svenska regeringen gjort för att slutsatserna som drogs i Oskarshamnsfallet förverkligats.

– Det är kanske främst en nationell fråga, men det finns ju EU-aspekter också, säger Erik Ciardi.

Han nämner att han tidigare skrivit en debattartikel tillsammans med en annan EU-kandidat om torskfisket. Många av de frågor som rör Östersjöns miljö kräver överenskommelser över nationsgränserna.

– Det kanske skulle behövas en EU-kommissionär för Östersjöfrågor, säger han.

På torsdagen var Ciardi en av deltagarna när gymnasiet arrangerade EU-debatter. Den minnesgode vet att Ciardi har Västerviksanknytning. Under något år arbetade han som kultursekreterare på Västerviks kommun. Han återfinns på plats 14 på Centerpartis valsedel.