För några månader sedan skrev paret en motion utifrån den risk- och konsekvensanalys som gjorts inför att gymnasiets nya lokaler ska tas i bruk. I analysen deltog skolan och räddningstjänsten. Några av de farhågor som framfördes rörde vad som händer om elever från gymnasiet och vuxenutbildningen vistas i samma lokaler. Bland annat togs hedersproblematik – att vuxna som går på Komvux eller i SFI kan följa vad yngre medlemmar på gymnasiet gör.

Motionen är inte besvarad än. Därför vill Sjölander och Landerdahl få ett snabbare svar via en till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund (S).

– Flytten rycker all närmare, säger Jon Sjölander.

I interpellationen vill de veta om han tycker att flytten ska genomföras, och i så fall vilka åtgärder som ska vidtas för att vidmakthålla ordning och trygghet i skolan.

Sedan motionen skrevs säger de att de fått ytterligare stöd för sina ståndpunkter från personal och elever. Men de har även fått kritik för att genom sitt utspel förstora problem och spä på oro.

– Men vi har risk- och konsekvensanalysen som bas, och genom samtal med elever och föräldrar vet vi att det finns en oro, säger Elin Landerdahl.

Beslutet att verksamheterna skulle flytta ihop togs av ett enigt kommunfullmäktige 2016. Även Moderaterna var då positiva till idén.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund säger att tjänstemännen arbetar med frågan.

– Skolledning, personal och facket jobbar tillsammans inte bara med de här punkterna, utan alla punkter som kom fram i analysen. Det är så frågan ska hanteras.

Han trycker på att han tar hedersfrågor på allvar, men att stoppa Komvux flytt inte är en lösning på den problematiken.

– Hedersproblematik är något som vi måste stoppa, men man löser inte problem bara genom att flytta på dem.

Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges möte i juni.