I år väntas socialnämnden göra ett underskott på 7 miljoner kronor. En stor förklaring är omsorgen om funktionshindrade.

– Vi ser att antalet ungdomar med psykisk ohälsa ökar. Det behöver vi bli kompenserade för, säger nämndens ordförande Ingela Svensson (C).

Därför vill nämnden få ett tillskott på fem miljoner kronor. Ingela Svensson säger att hon skulle vilja se en kraftsamling där socialförvaltningen och skolan tillsammans tittade på hur man ska hantera de här ungdomarna. Gärna tillsammans med regionen.

– De gör väldigt mycket bra saker var och för sig, men vi behöver samverka mer kring de här individerna, säger hon.

Ingela Svensson jämför med hur flera professioner samlas kring en äldre inför en utskrivning från sjukhuset, för att tillsammans komma fram till vilket stöd brukaren behöver. Hon hoppas att tidiga effektiva insatser skulle kunna lindra psykisk ohälsa längre fram i livet.

Nämnden vill även få ytterligare pengar inför att det nybyggda äldreboendet i Gunnebo tas i drift. Man räknar med en inkörningsperiod som kommer att kosta extra mycket.

– Alla 30 platserna kommer inte att vara fyllda från första dagen. Det kommer att bli en period med ett stort antal anställda per boende, säger socialchefen Jörgen Olsson.

Nämnden räknar med extrakostnader på 2,1 miljoner kronor under en inkörningsperiod på tre månader.