I projektet "Kalmar län tillsammans mot brott" ingår länsstyrelsen, Polisen, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden och Migrationsverket. Syftet med samarbetet är att effektivisera brottsbekämpningen genom gemensamma tillsyner av olika näringsverksamheter. Under våren har man genomfört insatser i bland annat Vimmerby, Hultsfred och Högsby.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra. Det är ju som alltid när man startar upp något lite ovant till en början, men varje myndighet har haft sin roll, säger Viktor Haglind, brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelsen.

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att myndigheterna valt att kolla närmare på branscher de upplever som "problematiska". Bland annat har man valt att rikta blickarna mot tobaksbranschen. I pressmeddelandet skriver man att tillsynerna visat på misstankar om illegal tobak i form av felmärkta cigaretter och produkter som sålts oskattat. Länsstyrelsen uppger också att man påträffat en större mängd dopingpreparat samt andra brister.

Artikelbild

| – Samarbetet har fungerat väldigt bra, säger Viktor Haglind, brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelsen.

– Vi har fått signaler på att det är mycket felaktig tobak i omlopp. Man kan se det via att titta på bland annat tomma tobaksförpackningar och se hur de är märkta. Så vi är inte speciellt förvånade över resultatet, säger Viktor Haglind.

Hur kommer samarbetet att fortlöpa under året?

– Jag kan tyvärr inte gå in på detaljer men samverkan kommer att fortsätta, absolut.