Den så kallade straffrabatten för ungdomar har varit omdebatterad på senare år, och vid socialnämndens senaste sammanträde hade politikerna möjlighet att yttra sig om en statlig utredning som visar olika sätt att skärpa påföljderna för ungdomar. Fyra olika alternativ, som alla betydde att straffrabatten försvinner för ungdomar i åldern mellan 18 – 20 år, presenteras i utredningen.

Socialnämnden kom inte fram till något beslut. Det betydde inte att det inte fanns åsikter om utredningen och straffrabatten.

En gruppering med S, C, MP och V avstod från att yttra sig eftersom man inte skriver under på utredningens utgångspunkt att straffen för unga behöver skärpas.

– Vi är inte säkra på att skärpta straff är rätt lösning, säger nämndens ordförande Ingela Svensson (C).

– Även länder som inte har straffrabatt tar hänsyn till unga förövare på andra sätt, säger Saad Benatallah (S).

De övriga partierna var positiva till skärpta straff, men avstod även de från beslut:

– Vi kan inte tillräckligt bra bedöma vilket av de fyra alternativen som är bäst, säger Jon Sjölander (M).

Det som skiljde alternativen åt är vad man ska göra med straffrabatten för ungdomar i åldrarna 15-18 år. Vad får det för effekter om det blir stor skillnad i påföljd beroende på om brottet begåtts av 17- eller 18-åring?

Det är riksdagen som till slut beslutar om straffrabatten slopas, och vilka villkoren blir. I remissförfarandet får en rad aktörer i samhället yttra sig, från kommuner och myndigheter till organisationer som Rädda Barnen och Unicef.