Planen är att bygga ut Hällestad Friförsamling med 108,5 kvadratmeter, fördelat på två plan och ett förråd. Det är den rådande trångboddheten som är anledningen till utbyggnaden. Jan Abrahamsson, projektledare, förklarar att det är upp mot 100 ungdomar som varje vecka besöker lokalerna.

– Vi är trångbodda och behöver mer plats. Vi måste hänga med i tiden så att vi också expanderar och kan ta emot de ungdomar som står och knackar på vår dörr, förklarar han.

Byggnationen är planerad att göras på baksidan av den nuvarande församlingslokalen. Det är serverings- och ungdomslokaler som kommer att byggas. Det som tidigare har varit ungdomsrum kommer att bli förråd, förklarar Jan Abrahamsson. Han förklarar även att utbyggnaden kommer att vara till stor fördel för det fortsatta arbetet som bedrivs i lokalerna.

– Vi kommer att kunna ta hand om ungdomarna på rätt sätt. Det blir kvalité i ungdomsarbetet när vi har bra lokaler och bra ledare. Nu finns det inte utrymme så då blir det ganska jobbigt för ledarna.

I maj månad skickade Hällestad Friförsamling in en önskan om att få bygga ut sin verksamhet och i juli godkändes förslaget av Bygg- och miljönämnden. Planen var att börja bygga vecka 28 men än har inga spadtag tagits. Anledningen till det är att Hällestad Friförsamling inte beviljas banklån.

– Det är sex banker som har tackat nej. Vi förstår inte varför vi inte får några pengar. Vi anser att vi har tillräckligt med ekonomiska muskler för att klara det här. Annars skulle vi inte ge oss in på detta, säger Jan Abrahamsson.

De nya förhoppningarna är att byggnationen ska kunna starta senare i höst men det är ännu oklart. Jan Abrahamsson förklarar att de nu försöker föra en dialog med kommunen. Hällestad Friförsamling vill att kommunen ska kunna gå i borgen för dem om det skulle behövas.

– Det innebär att om borgen beviljas så tror kommunen på oss.

Jan Abrahamsson förklarar att de hoppas att kommunen tar ett positivt beslut. Om så inte blir fallet kommer de fortsätta sitt ekonomiska arbete.

– Då får vi ta nästa steg i september och se vad vi kan göra. Det vi håller på med nu är att undersöka vad församlingsmedlemmarna kan ställa upp med, men vi klarar inte det med enbart dem. Vi måste få ett lån, men det kanske är lättare om det inte blir en så stor summa från början.