Det visar färsk statistik som Kalmar Länstrafik, KLT, tagit fram till oss. I fjol var 40,6 procent av det totala antalet resor på någon av sträckorna mellan Kalmar och Linköping pendling till arbete eller studier. Det är 147 200 resor, eller 3 680 resor i veckan om semester- och sommarveckor räknas bort. Den perioden minskar nämligen andelen pendlare markant. Från 40 till tolv procent förra året.

– Näringslivet och utvecklingen i kommunen är beroende av pendlingen så bra infrastruktur och kollektivtrafik är en absolut nödvändighet, säger Thomas Svärd, utvecklingschef i Vimmerby.

Senaste statistiken för in- och utpendling till kommunen avser 2017 och visar att 1 956 personer pendlar in till Vimmerby varje dag. Samtidigt pendlar 1 697 Vimmerbybor ut till ett arbete i någon annan kommun.

– Jag tror att pendlingen kommer att öka och att den ökar kraftigt eftersom vårt näringsliv i allmänhet och en blomstrande industri i synnerhet behöver säkra sin kompetensförsörjning, säger Thomas Svärd.

Det finns ingen uppgift tillgänglig som visar hur stor andel av de pendlarna som åker med Kustpilen, men uppenbarligen en betydande del eftersom 40 procent av tågresenärerna är pendlare under arbetssäsong och terminstid. 2017 var det 48 procent. Samtidigt är det ännu omöjligt att pendla med tåg till två av kommunens största arbetsplatser, Ljunghäll AB i Södra Vi och Boklok AB i Gullringen, eftersom tågen inte stannar där.

Henning Solli är HR-chef på Ljunghäll i Södra Vi med över 600 anställda. Företaget har stort behov av att rekrytera arbetskraft med hög teknisk kompetens.

– Det är svårt att hitta kvalificerade tekniker och ingenjörer, därför är Linköping ett mycket intressant rekryteringsområde. Sen om tågpendling kan vara ett alternativ är svårt att säga eftersom vi inte har något tågstopp i Södra Vi, men en timme är nog max för vad man vill pendla, säger han.

Många anställda pendlar till Ljunghäll.

– Vi har ett 40-tal från Västerviks kommun, och många från Hultsfred och andra grannkommuner. Sen vet jag inte riktigt hur de åker, men samåkning är vanligt och många arbetar skift. Det kan vara svårt att kombinera med kollektivtrafik, säger han.

Thomas Svärd lyfter ytterligare ett Vimmerbyperspektiv på tågtrafiken.

– Besöksnäringen ingår visserligen i det samlade näringslivet, men är extra beroende av att människor kan ta sig till Vimmerby, och det kan vara så att fler vill åka tåg.

Under högsäsongen stannar Kustpilen i Astrid Lindgrens Värld.