Debatt Att pensionärer betalar mer skatt än löntagare oförsvarbart och orättvist. Därför sänker regeringen skatten för pensionärer från och med 2016. Med ökade nivåer i bostadstillägget ger det sammantaget Sveriges pensionärer en klart förbättrad ekonomi. Den globala finanskrisen slog hårt mot Sveriges pensionärer. Pensionsbromsen slog till och många äldre fick vända på varje krona för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt skapade den dåvarande borgerliga regeringen ett system med högre skatt för pensionärer, med förklaringen att det skulle få fler att jobba.

Vi vill också att fler ska arbeta. Att komma till rätta med arbetslösheten är vårt absolut viktigaste mål. Det har också stor betydelse för pensionärerna. Det svenska pensionssystemet är inte konstruerat för en arbetslöshet på så här hög nivå. Ju fler som arbetar, desto mer pengar kommer in i pensionssystemet och desto mer kan betalas ut. Men en orättfärdig pensionärsskatt är inte lösningen för att få fler i arbete.

Redan förra hösten presenterades vår första skattesänkning för pensionärer. Men budgeten stoppades av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Nu genomför vi de utlovade förbättringarna för Sveriges pensionärer. I höstens budget kommer regeringen att påbörja slopandet av pensionärsskatten, genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för de med pensionsinkomster upp till 240 000 kronor per år.

Redan 1 september förbättrar vi ekonomin för de 285 000 av Sveriges pensionärer som har bostadstillägg. Bostadstillägget till den som har fyllt 65 år ska betalas ut med 95 procent, i stället för dagens 93 procent, av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor per månad. Vi har lyssnat på Sveriges pensionärsorganisationer och från 2017 kommer också pensionssystemets balansering ändras med syfte att jämna ut svängningarna och ge pensionärer en bättre möjlighet att planera sin ekonomi.

Hela uppgången år 2016 kommer att komma pensionärerna till del och enligt den senaste prognosen väntas inkomstpensionen öka med 4,7 procent år 2016. Det blir den högsta reala höjningen av pensionerna sedan det nya pensionssystemet infördes.

Nu tar vi krafttag för att göra Sverige till ett bättre land att åldras i, både i dag och framöver. För oss är det ytterst en fråga om respekt för landets pensionärer som förtjänar ett tryggt liv på ålderns höst, inte orättvisa skatter.