Hittills i år har svenska medier publicerat mer än hundra gånger fler artiklar som handlar om vindkraft än om biokraft. Detta är problematiskt, eftersom energislag som inte uppmärksammas av medierna lätt ignoreras av beslutsfattarna.

Regeringens mål är att Sverige på sikt ska ha ett helt förnybart energisystem. Och inriktningen backas upp av politiker i Östergötland. Hela 87 procent av kommunpolitikerna i länet anser att det är viktigt att energiförsörjningen i den egna kommunen är förnybar, enligt en enkät från teknik- och energiföretaget Valmet som besvarades av 199 politiker i Östergötland.

I diskussionen om ett framtida förnybart energisystem finns en oro för att elen inte kommer räcka till under kalla vinterdagar, när det inte blåser och solen lyser med sin frånvaro. Men i likhet med kärnkraft, kan biokraft fungera som baskraft och leverera el när den behövs som mest, och i likhet med vattenkraften kan den varieras efter elbehovet. Bara i Östergötland finns elva biokraftanläggningar i dag.

Sveriges välutbyggda fjärrvärmenät, som huvudsakligen använder biobränsle, ger enorma fördelar. Under 80- och 90-talen hjälpte det oss att bryta oljeberoendet för uppvärmning och att minska våra koldioxidutsläpp. Nu kan vi säkra vår elförsörjning genom att i högeffektiva kraftvärmeanläggningar producera fjärrvärme och el samtidigt. Det sker redan på många håll i landet. Och det finns fortfarande potential att öka elproduktionen, både genom att producera el i fler fjärrvärmenät och genom att bygga ut och bygga ihop fjärrvärmenäten.

Enligt Valmets enkätundersökning är biobränsle, näst efter solenergi, det energislag som flest politiker i Östergötland vill satsa mer på i framtiden. Regeringen bör ge dem goda förutsättningar att samtidigt öka biokraften. Då kan kommunpolitikerna i Östergötland gå från ord till handling och bidra till att trygga vår elförsörjning, minska vår klimatpåverkan och skapa nya jobb.