Debatt För det första: Linda Snecker ser inget anmärkningsvärt i att Sverige är det land i EU som tar emot i särklass flest asylsökande under uppgivna 18 år. Under 2015 beräknas antalet öka från 7 000 2014 till 12 000 eller fler, vilket med en årskostnad för staten per person på runt en miljon kronor gör att totalkostnaden uppgår till över tio miljarder, mot under en miljard för tio år sedan. Detta motsvarar en tredjedel av statens migrationsbudget på väg mot hälften.

Klarar Sverige, som nu, mottagning, boende, integration och jobb alltför dåligt, är det varken bra för Sverige eller för de asylsökande. Skulle härigenom opinionen svänga och politiken bli mycket restriktiv vore det mycket olyckligt. Därför anser östgötacentern att Sveriges asylregler på några punkter bör anpassas i EU-riktning, samtidigt som Sverige fortsätter att driva på för att alla EU-länders regelverk blir mer generösa. Samma ståndpunkt har tidningen Expressen på ledarplats vilket med Sneckers språkbruk skulle vara ”rasisttidning”.

Jag initierade en intressant debatt i Dagens Samhälle och har bemött den kritik som kom, delvis gravt felaktig. Incitamenten för att uppge sig vara under 18 år är starka och erfarenheterna från både våra nordiska grannländer och i Sverige visar att många gör det. Jag skyller ingen för det, men staten har ett ansvar för att kontrollera ålder, av rättvise- och rättssäkerhetsskäl. Självklart ska alla med asylskäl ges asyl, men det är på flera sätt fel om vuxna män ges asyl som barn.

För det andra: Tar Linda Snecker tillbaka sin rasiststämpel på mig och östgötacentern? Hon hänvisar till en ”ursäkt i offentliga forum”, vilken jag inte alls har sett. Återkommer hon i NT och tar tillbaka sin oerhörda beskyllning är frågan ur världen. Annars kvarstår mina frågor till partiledare Jonas Sjöstedt och gruppledare Hans Linde, båda V.