Debatt Tack Kvartetten för ert svar. För säkerhets skull - jag är inte motståndare till vindkraft, men i högsta grad till hur den hanteras av er politiker och det inhumana sätt den planeras, prospekteras och genomförs på. Vindkraft ska etableras med utgångspunkt från mänskliga humana villkor och inte som nu med effektivitet som huvudsaklig grund och med attityden ”Det får de tåla”. Jag kan inte förstå hur ni vill förvandla något av det bästa som i finns i kommunen, Kolmården, från idyll och storslagen natur och stora rekreationsvärden till ett industriområde med miljöfarlig vindkraftsverksamhet som totalt förändrar livsvillkoren för människor och djur

Kvarsebo Hembygdsförening har i ett mycket välskrivet yttrande till kommunen avstyrkt att bygglov ges just av dessa skäl. Kvartetten påstår att en rigorös prövning av ansökningar görs där en del får lov och andra inte. Med den inställning man redovisar i sitt inlägg har man ju anslagit tonen. Den är från början satt till ”för”. Kvartetten påstår att jag glömt beskriva vindkraftens positiva effekter. Jag är väl av samma skrot och korn i så fall som de som konsekvent döljer de negativa. Sanningen är att det är ytterligt svårt att hitta några positiva för Sverige och absolut inte för Kvarsebo.

Vindkraften är:

Inte hållbar eftersom den behöver mycket stora bidrag, skatte- och avgiftslättnader i hela sin livslängd. Det handlar om många miljarder kronor.

Inte att lita på eftersom det inte alltid blåser. Den kräver då assistans hela sin livslängd av annan stabil kraft såsom vatten-, kol- eller gaskraft som ständigt måste vara tillgänglig.

Den gör ingen klimatnytta i Sverige (eller Kvarsebo) eftersom den genererar dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som den mix av vatten- och kärnkraft vi redan har gott om i Sverige.

Den skadar stora arealer natur, djurliv och vissa utpekade människors livskvalitet och ekonomi.

Den kommer att kräva stora insatser för nya elnät och för att förstärka befintliga nät.

Annars är vindkraft bra. Enligt ett litet utdrag ur Henrik Borgströms utmärkta krönika i NT lördag 21 /3 ”Ökad konsumtion i utvecklingsländer, högkonjunktur i industrivärden och stängning av kärnkraft kommer att öka utsläppen”. Han slutar med ”utbyggd vind- och vattenkraft stöter på alltmer motstånd världen över”.