En hyresgäst berättade i en artikel i Norrköpings Tidningar 16/2 att hon har flyttat tre gånger inom Hyresbostäder på grund av fukt- och mögelproblem. Hyresbostäder hade varje gång lovat henne att den nya lägenheten skulle vara
i toppskick. Många andra hyresgäster har fått stå ut med dåligt underhåll av lägenheterna, fasaderna och övriga utrymmen. Trots detta är den genomsnittliga hyran hos Hyresbostäder så hög som 5 977 kronor i månaden.

Den senaste tiden har Hyresgästföreningen påvisat det dåligt skötta underhållet av Hyresbostäders fastigheter, men inget av partierna inom sjuklövern har visat sig villiga att göra en förändring. I år förs miljontals kronor över från Hyresbostäder till Norrköpings kommunala budget. Varför kan man fråga sig.

I en artikel i Folkbladet 18/4 framgår det att
Hyresbostäder har fuskat med upphandlingar. Man har frångått det lagstadgade kravet på offentlig upphandling genom att handplocka konsulter vid byggnationer. Detta har medfört att bland annat ett äldreboende i Kneippen Syd kommer att kosta över 20 miljoner kronor mer än beräknat. Hur vanligt det ekonomiska slarvet är inom Hyresbostäder är svårt att lista ut, men det nämnda är inte en engångsföreteelse.

Anmärkningsvärt är att IFK Norrköping får ekonomiskt stöd från Hyresbostäder samtidigt som fastigheterna inte tas om hand. Vi ser med oro på den nonchalans som Hyresbostäder visar sina gäster. Man kan fråga sig hur de regerande partierna i kommunen har mage att tvinga de
boende i Hyresbostäders lägenheter att stå för delar av det underskott som kommunen har ådragit sig genom sin dåligt skötta ekonomi eller tvinga dem att bekosta idrottsverksamhet
oavsett eget intresse.

För oss är det självklart att hyran som betalas till Hyresbostäder ska gå tillbaka till hyresgästerna. Vi lovar att ställa upp för de boende i Hyresbostäders lägenheter. Bland dem finns många som måste vända på varje krona för att få sin månadsekonomi att gå ihop. Det är hög tid för sjuklöverns politiker att lyssna på verklighetens folk,
i stället för att blicka ner från sin piedestal.