Det sker en kraftig ökning av antalet dödliga cykelolyckor i Sverige. I fjol mer än fördubblades antalet döda cyklister i trafiken. 34 cyklister avled i trafiken 2014, vilket kan jämföras med 14 året dessförinnan, enligt Transportstyrelsen. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade cyklister med nästan elva procent till 519 cyklister.

Faktum är att det är fler som skadas i cykelolyckor än i bilolyckor. Och den vanligaste dödsolyckan inträffar när cyklister och bilar kolliderar.

Således är mötet mellan bilister och cyklister den överlägset viktigaste trafiksäkerhetsfrågan i Sverige idag.

Vid sidan av all olycksstatistik ger en färsk undersökning (BilPanelen, oktober) upplysningar om attitydfrågor och den mentala inställningen hos bilister och cyklister:

1. Fyra av tio bilförare tycker inte om cyklister i trafiken.

2. Bilister irriterar sig mest på att cyklister “alltid tror att de har företräde” och “inte tar hänsyn till övrig trafik”.

3. 16 procent av bilförarna påstår att cyklister ofta cyklar mot rött ljus.

4. Var femte cyklist medger att de ofta eller ibland bryter mot trafikreglerna.

5. Endast 20 procent av cyklisterna säger att de aldrig bryter mot trafikreglerna.

6. Var tredje bilist har någon gång varit inblandad i en olycka med en cyklist.

7. När bilisterna själva sätter sig i cykelsadeln anser sex av tio att de blir “bättre människor” eftersom cykling är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt.

Man kan konstatera att bilister anser att väldigt många cyklister agerar trafikfarligt, vilket en stor andel av cyklisterna faktiskt också medger. Undersökningen ger också ledtrådar till varför cyklister ibland tappar respekten för trafikregler när de cyklar: de känner sig förmer och som moraliskt överlägsna trafikanter tack vare sitt färdmedel.

Här finns således en attitydproblematik med en rätt skaplig dos av dubbelmoral.

61 procent av de trafikanter som väljer att ta cykeln till jobbet säger att de ser det som ett träningspass, vilket kan förklara den höga hastigheten som många cyklister ofta håller och att de inte gillar att tappa fart vid till exempel ett övergångsställe eller ett trafikljus.

Statistiken är hårresande. Vi har inte skuggan av en chans att nå nollvisionen med så höga konfliktnivåer mellan bilister och cyklister. Det handlar främst om attityder och mindre om lagliga krav på t ex hjälmtvång som nyligen förts fram. Attityderna måste förändras i grunden för ett trafiksäkert Sverige.