Jakten på konflikt finns nämligen redan i början av deras text, där de istället för att välkomna att politiska aktörer verkar inom sitt område kritiserar det. Istället för att försöka verka för någon egen agenda vill vi hellre arbeta för konstruktiva samtal där vi gemensamt finner bättre lösningar för samhället och naturen.

Hade föreningen verkligen menat att i sak diskutera frågan, presentera sin ståndpunkt och åsikter så hade man kontaktat SD och påpekat det som de anser vara felaktigt. Att föreningen har fel i sak och inte har grund för anklagelser är mindre viktigt i sammanhanget. Att argumentera för sin sak med att ”ta en skogspromenad” för att se hur dåligt skogsskyddet är i Sverige är snarare oseriöst.

Den så kallade ”samma gamla hänsynslösheten” är i själva verket att det finns totalt cirka 1,3 miljoner/ha mark i fri avsättning och produktiv skogsmarksareal ligger på cirka 22,7 miljoner/ha. Dessutom finns annan obrukbar skogsareal som ligger på cirka 10 miljoner/ha av cirka 41 miljoner/ha landareal i Sverige. Den årliga skogstillväxten ligger på 96,2 och avverkning på cirka 70 m³sk. Tillväxt på cirka 25 m³sk.

Faktum är också att skogsavverkning i alla former noggrant regleras av Skogsvårdsstyrelsen som ger tillstånd, ställer krav på återplantering, skogsbruksplanering och så vidare. Debattörerna presenterar inga fakta, utan tar siffror ur luften med förhoppningen att ingen vet vad det handlar om. När så är fallet kan jag endast rekommendera skribenterna att konsultera sakkunniga. Det är allmänt känt hos yrkesverksamma inom skogs- och naturnäringen och bland markägarna att föreningar av typen Skydda skogen i stort sett vill frånta markägaren rätt till att bruka den egna skogen. Vi utgår från principen att skogen ska brukas med förstånd, och vi är mycket måna om att våra naturtillgångar ska skyddas och bevaras. Att dra ekonomisk nytta utan att sätta naturtillgångar i fara är en sund näringslivspolitik. Finns det arter som är i fara – ja, är hela ekosystem i fara – nej. Vår skog växer, vi har definitivt utmaningar och forskning, nytänkande och nya metoder krävs.

Vi kan bara konstatera att det bara är ett till misslyckat försök att skada och misskreditera SD och vinna billiga politiska poäng istället för att föra en allmännyttig sakfrågedebatt. Är man intresserad av ett seriöst samtal och diskussion kring sakfrågor – oavsett ämne – är det bara att kontakta våra företrädare. En sådan kontakt borde vara mycket värd för en lobbyorganisation, särskilt då vi idag kan klassas som Sveriges näst största parti.

gruppledare och kommunfullmäktigeledamot