När den nya regeringen presenterade sin politik blossade snusdebatten upp igen. I denna debatt framhålls snus som ett hälsosamt alternativ till rökning och att snuset är anledningen till att svenska män röker mindre.

Påståendet har dock inget stöd varken i forskning eller statistik, de flesta som slutar röka gör det utan att börja snusa. Sveriges relativt låga siffror på rökning (tolv procent dagligrökare) är ett resultat av mångårigt folkhälsoarbete, kampanjer om skadeverkningar, insatser för att begränsa tillgång och marknadsföring samt av skattehöjningar.

Skattehöjningar är för övrigt det mest effektiva sättet att minska tobaksbruk. Minskningen av rökning är inget vi kan tacka snuset för. Sverige ligger långt efter våra nordiska grannländer vad gäller tobakspolitiken, Danmark satsar på ett rökfritt Köpenhamn 2025, Finland och Norge har satt ett nationellt slutdatum för rökning, Norge införde exponeringsförbud för cigarettförsäljning 2010 och Island har nästan lika låga siffror på rökning (14 procent) som Sverige utan att ha snus med i bilden. Tobaksbolagen har ivrigt marknadsfört sig i de nordiska länderna och vi kan se en oroande och kraftig ökning av snusbruket i både Finland och Norge de senaste tio åren.

Visst är snusning mindre farligt än rökning, men det betyder inte att det är hälsosamt. Fakta om snus; nikotin är ett kraftfullt gift som leder till bland annat kärlsammandragning, högre blodtryck samt sämre blodcirkulation i kroppens alla små blodkärl. Detta leder bland annat till att snusande idrottare har 50 procent ökad skaderisk och sämre återhämtning än de som inte snusar. Snus innehåller nitrosaminer som är cancerframkallande, de sväljs ned med saliven. Risken att drabbas av bukspottkörtelcancer är dubbelt så stor hos snusare och dödligheten i hjärtinfarkt ökar.

Att kalla det svenskt snus är vilseledande, majoriteten av tobaken odlas i låginkomstländer under samma eländiga förhållanden som tobaken som röks. Bönder trängs in i skuldfällor under slavlika förhållanden, vilket i praktiken innebär att barn tvingas arbeta i stället för att gå i skolan.

Bönderna drabbas ofta av Green tobacco illness, det vill säga nikotinförgiftning och omfattande miljöförstöring är en konsekvens av de bekämpningsmedel som används, för att inte tala om trädskövlingen i samband med odlingarna. Prillor och fimpar är dessutom det vanligaste skräpet på våra gator och i avlopp vilket leder till förgiftning av miljö och vattendrag även här.

Ett svek mot snusarna att sätta högre skatt har det skanderats i media på senare tid. Var är diskussionen om sveket mot de barn som arbetar på tobaksplantagerna? Eller för den delen mot de barn och vuxna i Sverige som fastnar i beroenden som försämrar deras hälsa och där majoriteten vill sluta?

Smart Ungdom med sin kampanj Snuskfri arbetar tillsammans med många andra organisationer just nu med att spräcka myterna om tobak och snus. Snus är inte en svensk angelägenhet, det är ett globalt folkhälso- och miljöproblem.