”Samtidigt kan vi inte vara naiva. Sverige kan inte ta emot alla flyktingar i hela världen” läser jag i Folkbladet den 15 april. Det låter som ett uttalande från vilken Sverigedemokratisk politiker som helst. Men det är ett citat från Centerpartiets kommunalråd i Norrköping, tillika ordförande för Centerpartiet Östergötland; Karin Jonsson. Samma dag dog 400 flyktingar när deras båt förliste på Medelhavet utanför Italiens kust.

Bakgrunden till Jonsson uttalande är fyra förslag som Centerpartiet Östergötland antog på sin årsstämma. Initiativtagare bakom dessa är före detta riksdagsledamoten Staffan Danielsson. Danielsson har länge drivit sin egen linje kring asyl- och migrationspolitiken i riksdagen, och vill bland annat samarbeta med SD kring dessa frågor, något partiledaren Annie Lööf tydligt tagit ställning mot. Min spontana reaktion när jag läser Danielssons motion, som C Östergötland ställer sig bakom, är att maken till straw-man argumentation och begreppsförvirring var länge sen jag såg i politiska sammanhang. Till exempel argumenterar Danielsson för att Sverige inte ska öppna för möjligheten att söka asyl på ambassader. Om han ens låtsats följa debatten kring denna fråga hade han vetat att den inte är aktuell i ett enda EU-land, så inte heller i Sverige.

Ett annat exempel som Danielsson för fram rör frågan om tillfälliga uppehållstillstånd, vilket han menar borde vara normen för svensk asylprövning snarare än permanenta uppehållstillstånd, och hävdar att vi borde anpassa oss mot praxis i andra EU-länder. Det vore mycket intressant här att veta vilka EU-länder Danielsson åsyftar, och praxis för vilka nationaliteter. Det största mottagarlandet för migranter i Europa är Tyskland, och deras praxis ser väldigt olika ut för exempelvis syriska asylsökande jämfört med migranter från Balkan. Vilken praxis är det vi ska anpassa oss till? Hela Danielssons argumentation tycks luta sig mot föreställningen att asylsökande är enda stor grupp som kan hanteras lika av alla länder, det är antingen beklämmande okunnigt, eller djupt ohederligt, att driva en sådan argumentation i den här frågan.

Artikelbild

| Linda Snecker (V).

Danielsson är också upprörd över att så stor andel ensamkommande flyktingbarn söker sig till Sverige. Därför bör vi anpassa vår åldersbedömning till EU-standard efter Danielsson uppenbarligen vet att en stor andel av dessa barn egentligen är över 18 år. Solklar logik, eller? Det centrala begreppet som återkommer är alltså att vi ska anpassa vårt asylsystem i relation till andra EU-länder. Men ”anpassning” i Danielssons vokabulär är detsamma som begränsningar och försämringar. Ingenstans nämner han förekomsten av EU:s gemensamma asylpaket, som beslutades redan 2013 och som syftar till att komma till rätta med de problemen för att skapa ett system där alla asylsökande har samma rättigheter och samma möjligheter oavsett i vilket medlemsland de befinner sig.

Att C Östergötland har köpt Danielsson politiska projekt att försämra asylpolitiken i Sverige är enbart en seger för Danielsson själv. Men att C Östergötland riktar om sin politik är skrämmande och måste belysas tydligare. Att dessutom distriktsordförande Jonsson kryddar årsstämmans ställningstagande med ett citat som hämtat ur SD:s partiprogram är mer än upprörande. Den stora frågan är om före detta miljöminister och numera riksdagsledamoten Lena Ek också kommer driva Danielsson linje i riksdagen, som stödjs av hennes egen valkrets? För i sådana fall bör Centerpartiet vara tydliga med att deras politik är okunnig och inhuman och inte på långa vägar närodlad.