Pratas det om mobbning så är det oftast barn och ungdomar som är i fokus, men mobbning är iu inte alls något som enbart hör till denna grupp. Vuxenmobbning är utbrett och ofta förekommande på arbetsplatser och inom olika organisationer. Flyttar vi fokuset till vuxenmobbning så behöver vi rannsaka oss själva allihop och inse att vi inte alls alltid går fria från att vara mobbningsutövare.

Så länge vi utövar mobbning gentemot oss själva är det inte självklart att det finns en spärr gentemot andra. För det är just där roten till mobbningen finns - inuti var och en av oss. Finns det en självacceptans, en hyggligt god självkärlek så är risken mindre att vi blir mobbare. Stärks självvärdet så finns mindre och mindre behov av att kompensera det både medvetna, men oftast omedvetna självhatet på andra som får statuera syndabockar för den egna icke erkända inre ångesten.

Ett effektivt och verkningsfullt mobbningsarbete handlar ytterst om att arbeta med sig själv, där självkännedom och självinsikt är i fokus. Det är ett arbete som går djupare än enbart antimobbning-information på ett intellektuellt plan och som på sikt leder till ökad empati, acceptans och förståelse av den egna personligheten.

Utifrån insikterna om den egna personlighetens tillkortakommanden och svårigheter genom ett personligt ansvarstagande ökar också automatiskt identifikationen och medkänslan för sin nästa.