Migrationsverkets asylenhet i Malmö är en av de mest belastade i landet. Varför? Malmö har ingen stor internationell flygplats. Malmös internationella flygplats ligger i Köpenhamn, i ett annat land. Malmö har en internationell hamn, men där kommer passagerarfartygen huvudsakligen från Tyskland. Så varifrån kommer alla asylsökanden?

Svaret är att de kommer från Danmark, Tyskland och andra EU-länder. Ursprungligen kommer de från Eritrea eller Syrien, eller något annat land med oroligheter, men precis innan de ankommer till Sverige har de passerat ofta just Danmark och Tyskland. Så varför stannar de inte där? Har vi inte en gemensam lagstiftning i EU som säger att en presumtiv flykting måste söka asyl i ankomstlandet?

Volymfrågan i den svenska flyktingpolitik har skapat en låsning i det svenska politiska livet. En sådan sak som decemberöverenskommelsen hade aldrig behövt komma till stånd om Alliansen tillsammans med S och MP försökt sopa problemet under mattan.

Samtidigt är frågan mycket svår att göra något åt för även om den svenska asylmottagningen är överbelastad är det många som är obekväma med att säga stopp. Ingen människa vill ju skicka tillbaks någon till kriget i Syrien.

Jag sympatiserar till fullo med denna åsikt, men vi måste också hitta en lösning som gör att Sverige får avlastning. Det är inte rimligt att Sverige ska ta emot tio gånger fler asylsökande, räknat per invånare, än alla andra länder.

Ett sätt att lösa dilemmat är att få flyktingarna att välja att stanna i andra EU-länder genom att anpassa vår politik till deras, exempelvis till den tyska politiken. Det råder inte inbördeskrig i Tyskland. Ingen asylsökande som kommer till Tyskland riskerar att få halsen avskuren av galna islamistiska extremister.

Skälet till att Malmö har blivit en ankomstort för så många asylsökande är att dessa undviker att ge sig till känna förrän de kommit till Sverige. Det som avgör vad som räknas som ankomstlandet är var fingeravtrycket lämnas.

Många asylsökande väntar med att lämna sitt fingeravtryck tills de kommer till Sverige eftersom de vet att vårt land har en mycket generös tillämpning av asylreglerna, att vi har undantagsparagrafer som andra länder inte har, att vi inte ger temporära uppehållstillstånd vilket gör det lättare att senare ta in anhöriga samt att vi har ett generösare bidragssystem än andra länder.

I debatten hörs det ibland sägas att andra länder borde ändra sin lagstiftning så att den blev mer lik Sveriges. Men det är en orealistisk förhoppning. Andra länder tittar på vårt land och skakar på huvudet. Vi ses inte som ett föredöme utan som ett avskräckande exempel.

Tyskland, Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike – alla dessa länder skulle jag säga är humana länder där en flykting från krigets Syrien kan få en fristad. Om vi i Sverige anpassar vårt flyktingpolitik till dessa länder kommer fler asylsökande att söka sig dit. På så vis kan vi i Sverige få avlastning utan att vi riskerar att tvinga någon tillbaka till det helvete de försökt fly ifrån.