Den stora ökningen bör inte förvåna, eftersom Tysklands ”Energiwende” ställer höga krav på landets nygamla energiproduktion.

Men utvecklingen tycks jaga på svenska Miljöpartiet som inför Europaparlamentsvalet gick ut med förslag på tunga klimatpolitiska regelverk. Det senaste är att MP vill förbjuda all brytning och import av kol från år 2030 och införa en gemensam energipolitik för hela EU.

En sådan förändring skulle slå hårt mot Sveriges och Europas konkurrenskraft. I stället bör man gå mer varsamt fram och låta företagen gradvis anpassa sig för ett bättre miljöarbete.

En politisk omläggning av kolkraften skulle slå hårt mot Tyskland som nyligen lagt om efter proteströsternas krav på ”atomkraft – nej tack”. Tyskland är förvisso resursstarkt, men andra länder som exempelvis Polen har inte samma resurser för att snabbt byta till ett helt annat energislag.

Tanken med att minska omvärldens kol- och gasanvändning för att lägga krutet på förnybar energi är emellertid god. Men förändring skapas inte bäst genom lagar som tvingar alla att göra lika. Olika länder har olika förutsättningar och resurser, vilket behöver tas hänsyn till om man vill ha en hållbar förändring.

Det är inte bara i samband med EP-valet som MP kommer att accelerera på det här sättet utan troligtvis kommer vi att få se mer förslag om överstatlig miljöpolitik inför höstens riksdagsval.

Redan i dag flyttar många företag sin verksamhet utomlands på grund av de tunga miljökraven på företag i Sverige. Miljövänligare beteende är mycket riktigt viktigt, men om Europa tvingas vara kolfritt senast 2030 kommer företagen säkerligen att söka lyckan annorstädes. Det skulle slå hårt mot hela den europeiska ekonomin som sedan finanskrisen fortfarande inte hunnit återhämta sig – och utan resurser är det tyvärr svårt att fokusera på miljön.

Utvecklingen på miljöområdet är samtidigt viktig. Problemet är ofta att partierna misslyckas i sin kommunikation kring miljöfrågor, vilket ger enfrågepartier som Miljöpartiet röster, även om MP egentligen inte heller förklarar hur deras politik ska genomföras på ett finansiellt rimligt sätt.

Oviljan att i flera europeiska länder satsa på kärnkraften är kontraproduktiv. Den rena kärnkraften har utvecklats och blivit säkrare. Den kan fungera som ett rent komplement till de nya solcellerna och vindkraftverken, eftersom den kan producera el både dag som natt och oavsett om det blåser.

I Tyskland fick folket igenom sin vilja att avveckla kärnkraften, men frågan är om de är nöjda med sitt nuvarande beroende av kolkraften och Rysslands gas? Det kan inte vara helt oberoende detta när vi ser att affärsklimatet för tyska företag har försämrats, visar tyska tankesmedjan Ifo.

En vettig politik för miljön är central och bör ingå i alla partiers agenda både i valtider och i vardagen. Men Miljöpartiets miljöregler riskerar att låsa in oss i detaljbyråkrati som hämmar konkurrenskraften. Det är en farlig utveckling när vi bör tänka steget längre för att bäst kombinera tillväxt med miljö, inte utesluta det ena för det andra.