Under NT:s Näringslivsmässa avhöll i går, fredag, energiföretaget E.On en paneldiskussion med ett antal företrädare för producenter och kunder, däribland kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) och Roger Ekström från Lundbergs fastigheter.

Frågeställningen handlade om hur producenter och konsumenter (stora som små) ska fungera och hantera sin energikonsumtion och produktion i framtiden. Smartare lösningar, integrerade system, energibesparingar, effektiviseringar och visualisering av energiförbrukning var något av det som togs upp som åtgärder som i framtiden ska göra oss till smartare elkonsumenter. Intressant, tankeväckande och underhållande.

Energifrågan är viktig och högaktuell. Framtiden för svensk kärnkraftsindustri (som inte diskuterades mer än Stjernkvists inledande referens till folkomröstningen 1980) står och väger. Statliga Vattenfall har beslutat att stänga två reaktorer under mandatperioden (vilket liknar ett beställningsjobb från Miljöpartiet). Och detta utan att spelreglerna för hur man ersätter detta produktionsbortfall finns klarlagda.

Oerhört mycket energi kan ”sparas” genom smartare lösningar, energisnåla fastigheter, fordon och allt annat som drivs av el. Samtidigt kommer det knappast krävas mindre energi i framtiden. Hur denna ska skapas vore också en intressant paneldiskussion.