Artikelbild

| Kimstad kyrka har stått på sin plats i Kimstad i 275 år.FOTO: BÖRJE GAVÉR