"Kungens berg" grundades på resterna av ett fornpreussiskt fäste av riddarna i Tyska orden år 1255. Orden var i hundratals år en maktfaktor i främst Baltikum och lade grunden till det som senare blev Ostpreussen, den östligaste delen av det tyska kejsardömet.

Här verkade bland andra filosofen Immanuel Kant (1724–1804) under i princip hela sitt liv. Här finns nu både Kant-gata, Kant-museum, Kant-universitet och Kant-statyer.

Bärnsten är annars en favoritvara i staden. Området har i tusentals år varit ett centrum för bärnstenen, som invånarna förr i tiden var tvungna att samla in som ett sätt att betala skatt.

Andra världskriget innebar att tyskarna drevs bort men också att större delen av det gamla Königsberg utraderades. Dagens Kaliningrad – döpt efter bolsjevikledaren Michail Kalinin (1875–1946), som i 25 år faktiskt var formell statschef i Sovjetunionen – bjuder på föga charm, men desto flera varianter av sovjetiska bostadslängor.

Kaliningrad är samtidigt högkvarter för den ryska Östersjöflottan, vars huvudbas ligger ute vid Baltijsk – tyskarnas gamla Pillau – på änden av Baltiska näset.