Tre nöjda herrar berättade om det helt nya samarbetet mellan de båda golfklubbarna.

– Syftet är självklart att det ska utveckla båda klubbarna, vara till gagn för sporten och våra medlemmar, säger Ulrik Bergmark, ordförande i Finspångs GK.

Samarbetsavtalet täcker in alla stora frågor som rör en golfklubb.

– Det kan handla om kompetensutveckling för banpersonal, gemensamma funktionärer eller arrangerande av gemensamma tävlingar, exempelvis att dag ett spelas i Finspång och finaldagen på Bråviken. Just den biten blir dock svår att få till i år så vi siktar på 2018, säger Ulrik när avtalet presenteras i Bildningen i Finspång, strax före klubbens årsmöte på torsdagskvällen.

Gemensam marknadsföring och gemensamma koncept för klubbarnas sponsorer är andra tänkbara möjligheter.

– Vi är beredda att samarbeta i alla frågor, men samtidigt är det viktigt att påpeka att ingen av oss ser ett enda skäl till att slå ihop klubbarna. Det är alltså inte aktuellt, säger Ulrik.

Bråvikens GK:s klubbchef Janne Monier och styrelseledamot Janne Åberg håller med om allt, och är minst lika nöjda som FiGK-ordföranden.

– Det här gör vi för golfens skull, genom att hjälpa varandra utvecklar vi sporten. Det finns många smågrejer där vi kan stötta varandra. En del maskiner används väldigt sällan, då kan vi forsla dessa mellan klubbarna istället för att båda behöver ha varsin. Eller om en klubb har tre banarbetare sjuka samma dag kan den få uppbackning från den andra klubben. Miljöfrågor är extremt viktiga och här kan vi dela erfarenheter mellan oss, säger Janne Monier.

Medlemmarna på respektive klubb, kommer de kunna spela på båda banorna framöver?

– Ja, en fri speldag per vecka på den andra klubbens bana blir det, samt lägre pris övriga veckodagar, säger Ulrik.

Handigolf, för spelare med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, är stort inom Bråvikens GK och även FiGK hoppas få till en framgångsrik verksamhet här framöver.