Vi träffar Mattias Wullf, banchef vid Omberg, och blickar ut över rangen där intill den nya stora konferens- och utställningsdelen. Två spelare står och slår lite slött från varsin matta, redo att snart gå ut och spela en runda i solskenet.

Långt där borta åker den ena av två robotar omkring. Intill ena sidan står den andra och laddar sina batterier.

Investeringen består nämligen av två delar, en robotklippare och en bollplockare.

Artikelbild

| 300 bollar på 40 minuter, sen måste den nya bollplockaren vid Omberg åka och tömma sin last.

– Tidigare har vi haft en eller två man som lagt flera timmar varje dag på att klippa och/eller plockat bollar, berättar Mattias Wullf. Nu sköter det här sig helt och hållet självt.

När vi står där och pratar kommer bollplockaren emot oss. Den smyger sig fram, helt ljudlöst, och plockar boll efter boll in i en liten korg den har ”på ryggen”.

Sen vänder den till höger och åker åt ett annat håll för att hitta fler.

Mattias Wullf berättar att systemet varit igång ett par veckor och att roboten som plockar bollar blir mer och mer effektiv.

Artikelbild

– Den är gps-styrd på något sätt och registrerar efter hand var på rangen det finns flest bollar, vilket gör att den lär sig hitta bättre. Det gör att plockningen numer sker snabbare.

Nu kommer plockaren tillbaka. Den styr sig mot sin laddstation där den också kommer tömma sina bollar.

– Plockaren tar upp 300 bollar innan den är full. Och det tar ungefär 40 minuter. Så håller den på dygnet runt.

Roboten kör över ett litet galler och öppnar sen en lucka under sig. Bollarna rullar ner i ett hål och vidare ner under marken.

Och där finns nästa finess med systemet. Mattias Wullf berättar:

– Bollarna rullar ner i ett litet kar där de tvättas innan de sen med hjälp av tryckluft skickas iväg i ett rör tillbaka till bollmaskinen uppe vid rangen.

Så allting vid rangen sker numera helt automatiskt. Gräsklippning, bollplockning, tvättning och påfyllning.

– Det är en jättestor vinst för alla egentligen. Det betyder att vi som jobbar med banan kan lägga mer tid där vi behövs som allra mest. Annars har det här som sagt tagit flera timmar varje dag för en eller två personer.

Dessutom finns det både en miljö- och säkerhetsaspekt att lyfta fram.

– Framförallt är det en arbetsmiljöfråga för oss i personalen. Även om ingen som klippt eller plockat har träffats av någon boll någon gång så har det varit flera tillbud. Det har varit nära flera gånger, nu slipper vi det.

Enligt Mattias Wullf finns systemet endast på ett tiotal banor än så länge. Omberg har haft planerna tidigare, men inte slagit till förrän nu.

– Det här är tredje generationens system och nu vet vi att alla de barnsjukdomar som kan uppstå i ett helt nytt system är borta. Det här känns väldigt driftsäkert och än så länge har det fungerat väldigt bra.