Det beror på att en medlem påpekat att klubben inte utlyst sitt årsmöte på rätt sätt. I en paragraf i klubbens stadgar står att man ska skicka en skriftlig inbjudan till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Det har inte gjorts.

– Vi måste följa våra stadgar och vill inte se dem som rundningsmärken, säger ordföranden Anders Carlberg.

Klubben har bjudit in via sociala medier och i mail, men det räcker alltså inte.

– Vi kan bara be våra medlemmar om ursäkt, göra om och göra rätt. Det är ett fel av oss, men det är ingen stor dramatik i det här, fortsätter Carlberg.

Exakt när årsmötet kommer hållas istället är oklart men klubben kommer bjuda in så fort alla bitar är på plats. Man måste säkra upp att vissa personer kan närvara på det nya datumet också.

Vilket ekonomiskt resultat för det gångna året kommer ni redovisa när det är dags för årsmöte?

– Vi jobbar vidare med det, det är ett levande dokument. Vi har en bra dialog med våra samarbetspartners men som för alla små idrottsföreningar är det tufft.

Styrelsen kommer till stora delar föreslås vara densamma även inför det kommande verksamhetsåret. Lena Forsberg har aviserat att hon kommer lämna, Susanne Lundgren föreslås istället.

När nu årsmötet kan bli av – den här veckan har det fått skjutas upp.