Det har skett en stor förändring i kvarteren bakom varuhusen. Lundbergs bygger nytt i varuhuskvarteren och det nya kontorskomplexet för Transportstyrelsen står färdigt sedan en tid. Nu pågår nästa förändring. Det snedställda hyreshuset ut mot Hötorget plockas ned, bit för bit.

Hyreshuset har stått tomt sedan i våras.
Det byggdes 1942 av byggmästare Folke Lind och innehöll lägenheter, från 2 rum och kök upp till
4 rum och kök.

Riskfaktor
Enligt Lundbergs beror beslutet på att riva hyreshuset och i stället bygga nytt, på mätningar som visade att grundvattnet ligger på en helt annan nivå här än i angränsande kvarter. Att ha det opålade hyreshuset kvar innebär en stor riskfaktor, enligt Lundbergs och hela kvarteret kommer efterhand att inramas av nya bostäder. Enligt planerna rör det sig om cirka 185 lägenheter, med ett garage under jord med 160 p-platser.

Artikelbild

| 2011. Hyreshuset har stått tomt sedan i våras. Det byggdes 1942 av byggmästare Folke Lind och innehöll lägenheter, från 2 rum och kök upp till 4 rum och kök.

För knappt en månad sedan påbörjades nedmonteringen av huset. Med dagens regler är det inte bara att riva med en grävmaskin eller liknande utan hus som ska bort måste plockas ned bit för bit.

Den 1 december räknar Lundbergs med att rivningen ska vara avklarad. Med sin placering mitt i centrala Norrköping har större delen av kvarteret Spinnrocken utgjort ett tomt hål
i stadsbilden, sedan den sista rivningen fylld med parkerade bilar.

Kommunens bakgård
Kommunens bakgård var ett uttryck som myntades då det stod klart att inget nytt skulle komma efter den tidigare bebyggelsen.

Spinnrocken omfattades av den stora saneringen av innerstan. Som i sin tur föregicks av en intensiv markspekulation, både från det privata fastighetsbolaget Strömstaden och från Norrköpings stad. Stora markinköp gjordes och tomter såldes vidare eller byttes mellan de inblandade parterna.

Artikelbild

Här gick förr Södra Plankgatan, med det dåtida stadsplanket, gränsen för den dåvarande staden som gick snett österut just vid Hötorget. Ur Stadsarkivets samlingar

Stadsgränsen
Det gällde att sitta med flera triumf på hand och i mitten på 1960-talet bytte cirka 300 fastigheter ägare. Där gick även staden in och köpte upp en betydlig del.

Rent historiskt var det ett kvarter vid dåvarande stadsgränsen. Den äldsta kartan med tomter i Norrköping är från 1728 och den visar att kvarteret var indelat i 18 jämförelsevis små tomter. Då bodde det ett antal människor av olika ålder och yrkestillhörighet i kvarteret; allt från daglönare, snusarbetare, piparbetare, dödgrävare, åkare och änkor till byggmästare, murmästare, en trumpetare, en korpral samt en fabrikör.

Artikelbild

Låg standard. Kvarteret Spinnrocken hade bostäder från mitten av 1800-talet, med slitna innergårdar, utedass och vatten via en pump på gården. Ur Stadsarkivets samlingar

Äldsta kritpipan
Inför byggnationen grävde arkeologerna i kvarteret. Där gjorde man bland annat det hittills äldsta kritpipsfyndet i Sverige, en kritpipa tillverkad i London i slutet av 1500-talet, som på något sätt nådde sin väg till staden Norrköping.

Här gick förr Södra Plankgatan, som syftade på det dåtida stadsplanket, gränsen för den dåvarande staden som gick snett österut just vid Hötorget.

Artikelbild

Hyreshuset byggdes 1942 som ett modernt inslag i en gammal och nedgången stadsmiljö. Ur Stadsarkivets samlingar

Bebyggelsen i kvarteret Spinnrocken bestod långt fram i modern tid av äldre hus med småstadskaraktär. Det rörde sig om slitna bostäder från mitten av 1800-talet och lika slitna innergårdar, med utedass och vatten via en pump på gården.

Större delen av kvarteret har stått avrivet sen slutet av 1960-talet. Mer än 40 år senare är en förändring på gång vid kommunens bakgård.