När Plusgymnasiet plötsligt dubblade antalet studieplatser till hösten eftersom stylist-linjen blev så populär, ville kommunen inte längre ge bidrag till skolan eftersom den hotade den kommunala verksamheten.

Skolinspektionen menar dock att det inte finns något hot på lång sikt och låter skolan behålla sitt bidrag - därmed får Plusgymnasiet grönt ljus och kan börja utbilda stylister i höst.