Många kräver skadestånd av JK

Norrköping Nära 200 personer runt om i lnadet har under de senaste veckorna vänt sig till Justitiekanslern med skadeståndskrav på grund av att de fått vänta länge på att få sin sak avgjord i Regeringsrätten.

De sökande menar att domstolen brutit mot artikel 6 i Europakonventionen, som säger att rättegång ska hållas inom skälig tid.
Anledningen till att så många ansökningar kommer till JK just nu är att organisationen Centrum för rättvisa undersökt väntetiderna, och sedan i ett brev påtalat för över 2 000 personer att de kan ha rätt till ersättning.
Bland de sökande finns flera personer från NT:s spridningsområde.
 
 
  • Senaste Nytt
  • Senaste nytt
  • Mest lästa