Men både Skolverket och Skolinspektionen är mycket kritiska till förslaget, som de befarar kan leda till ökade klyftor mellan elever.

Skolinspektionen påpekar att den ofta kritiserar obefintliga eller dåliga utredningar om elevernas stödbehov. Att det nu i första hand blir upp till varje enskild lärare att bedöma behovet avhjälper inte den bristen, enligt inspektionen.

Eftersom det fortfarande finns krav på dokumentation är risken att skolorna tar det säkra före det osäkra och dokumenterar mer än i dag, befarar Skolverket.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att han har viss förståelse för myndigheternas kritik.

Hur förslaget ska ändras går Björklund inte in på ännu.

Även om Jan Björklund alltså ser att förslaget behöver modifieras ger han inte sina skolmyndigheter rätt i allt. Om Skolverkets farhåga att elever med beslutsamma och insatta föräldrar har större chanser att få ett åtgärdsprogram säger han:

Och om Skolinspektionens påpekande att färre utredningar innebär att det i högre grad blir upp till varje lärare att göra bedömningar säger han: