Det är en mycket större andel än vad man tidigare trott. Enligt Socialstyrelsens siffror över könsfördelningen över barn och ungdomar som får en adhd-diagnos är andelen flickor bara 20 procent.

Enligt studien, som tagits fram vid centrum för klinisk forskning i Västerås, har ungefär lika många flickor som pojkar adhd-symptom, men flickorna får en annan diagnos och inte samma hjälp som pojkarna.

5 288 barn och ungdomar ingick i studien. I den gruppen uppvisade 384 barn symptom för en adhd-diagnos.