Saft ska stå för 41 miljoner sedan företaget har svarat för en del av utsläppen av tungmetaller i Östersjön, skriver Sydöstran. Naturvårdsverket står för den största delen av kostnaden.

Arbetet väntas ta mellan två och fyra år. Orsaken till att saneringen är nödvändig beror på att föroreningarna sköljs ut i Östersjön, enligt Hammar. Ytan som saneras motsvarar 100 fotbollsplaner, cirka 700 000 kubikmeter.